Certifikatet som garanterar högsta möjliga miljöklass

Elkraft från förnybara energislag

Hettan från servrarna samlas in och används till uppvärmning

Uppvärmningen ersätter andra energislag med en total besparing som följd

Det är dumt att låta värme gå till spillo!

Datacenter är som element – de alstrar stora mängder värme.

Många datacenter i världen vädrar ut denna resurs i atmosfären, helt i onödan.

Sverige är ett kallt land och i Stockholm finns ett av världens största fjärrvärmenät.


Låt datacentren värma upp städerTriple Green-märkta datacenter leder in värmen i stadens fjärrvärmenät, där den används till bostäder och varmvatten. På så sätt kan kostnaderna sänkas för alla.

Vill du bli certifierad med Triple Green®?

Här är tre Triple Green-märkta serverhallar som värmer mer än 1000 lägenheter.

Pionen värmer upp hushåll på Södermalm i Stockholm.

Thule ligger vid Hötorget och ger värme till centrala Stockholm.

St Erik värmer upp lägenheter kring Norrtull i Stockholm.

Vill du veta mer om Triple Green?

  
  


Tack för din intresseanmälan. Triple Green kontaktar dig snart.